KAD dersimiz çocuklara bir konuyu alt başlıklarına ayırıp düşünme (tümden gelim-analiz) ve her biri arasında mevcut bağlantıları ortaya koyarak bir sonuca varma (tüme varım-sentez), çok sayıda çağrışım üretebilme, sorgulama, eleştirel düşünebilme,  hayal gücünü geliştirme, simetri algısı, görsel-işitsel-kinestetik algılar arası geçki, üç boyutlu algı gibi beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Tasarımı tamamen bize ait olan dersimiz 6 yaş grubuna verilmektedir.