Erken çocukluk dönemi bireyin en hızlı gelişim gösterdiği ve öğrenilen bilgilerin
kalıcılığının yüksek olduğu dönemdir. Bu dönemde edinilen tecrübeler, sonraki öğrenme
şablonlarına zemin oluşturduğundan dolayı çok önemlidir ve asla ihmal edilmemelidir.
“Çocuklar Büyüyor, Dünya Onları Bekliyor” mottosuyla yola çıkan Multibem Erken Çocuklu
Eğitimi Yaklaşımı, özünde çocukların keşif, merak ve araştırma duygusunu ön plana çıkaran
doğayla bütünleşmiş, çevreye ilişkin farkındalığı ve duyarlılığı yüksek, ifade ve yorum yeten
gelişmiş, zengin dil kullanımım önemseyen, estetik ve sanatsal bakışı açısı gelişmiş çocuklar
yetiştirmeyi amaçlar.

MULTİBEM, çocukların ellerini boya kaleminden önce doğal malzemeyle buluşturur.
Çocuk, eline mısırı alır, koklar, ölçer, büyüteçle inceler, taneleriyle adını yazar, bir avuç mısır
tanesini rakamlara dönüştürür, mısır püskülünden sanat çalışmaları yapar, tohumunu toprağa
eker ve büyümesini izler, patlamış mısırı yerken mısır hakkında düşünür, mısır unundan lezzetli
ekmekler yapar. Mısırın etrafında 360 derece dönerken “Bir Mısır Hikâyesi” yazar. Gündelik
hayatın deneyimiyle, beş duyuyu aktif hale getiren etkinliklerle farklı disiplinlerin öğrenme
sürecini bir araya getirir. Keşfeder, merak eder, inceler, soru sorar, eğlenir, en çok da oyun
oynarken öğrenir. Tüm bu süreç, evden getirdiği bir mısır ile birlikte başlar ve çocuk tüm bu
“özgün ve biricik” deneyimiyle birlikte okuldaki bilgiyi evine de taşır.

MULTİBEM, çocukların hayvanları ne kadar çok sevdiğinin ve merak ettiğinin
farkındadır. Çocuklara her bir hayvanın hikâyesini, yaşam alanını, akrabalarını, özelliklerini
anlatırken çocuklara bu dünyayı başka canlılarla birlikte paylaştığımızın ve onlara karşı
sorumluluklarımızın bilincini aktarır. Böylece kendine, çevresine ve dünyaya karşı sorumlu
bireyler yetiştirmenin ilk tohumları atılır.

Oyunlardan ve gerçek materyallerinden oluşturulan keşif alanlarında çocukların
matematik becerileri desteklenir. Kendim Yapabilirim uygulamaları ile çocukların günlük
hayatta karşılarına çıkabilecek konularda bilgi ve deneyim kazanmaları amaçlanır.

Nerede Yaşıyorum uygulamaları ile yaşadığı ülkenin ve dünyamn hatta güneş sisteminin bilgisine ve
harita okuma yeteneğine sahip çocuklar yetiştirilir.

MULTİBEM, aileyi bu eğitim sürecinin önemli bir parçası olarak görür. Çocuğu
keşfederken heyecanlanan, soru sorarken onunla birlikte merak eden, her bir çocuğun özgün ve
biricik olduğunun farkında olan ebeveynlerle yola çıkıyor olmanın sorumluluğunu hisseder.

MULTİBEM, öğrenciye giden yolun öğretmenin vizyonundan geçtiğinin farkındadır. Bu yüzden
öğretmenleri hem kılavuzlarla hem de yıl boyu süren çevrimiçi eğitimlerle destekler.
Öğretmenler bu birikim ve duygu ile çocuklarınıza rehberlik eder.

MULTİBEM ile büyüyen çocuklar,
Doğayı tanır ve ona karşı sorumluluk duyar.
Hayata daha geniş bir pencereden bakar.
Bilginin sadece masa başında ve kitaplardan öğrenilmediğinin farkındadır.
Eğitimde en önemli şeyin merak ve heyecan olduğunu hisseder.
Kendini iyi bir şekilde ifade eder.
Hayal gücü zengindir ve üretmeyi sever.
Öğretmenin kendisi için bir rehber olduğunu deneyimler.